NAVODILA ZA UPORABO ELEKTRIČNIH POLNILNIC

Navodila so namenjena uporabnikom električnih vozil za potrebe polnjenja na javnih električnih polnilnicah Elektra Ljubljana. Polnilnice se napajajo z Zeleno energijo, ki je proizvedena izključno iz obnovljivih virov energije.

REGISTRACIJA

Uporabnik električnega vozila se mora pred prvo polnilnice uporabo najprej registrirati na portalu www.gremonaelektriko.si. Po uspešni registraciji lahko prične uporabljati vse razpoložljive polnilnice.

Spletna registracija v nekaj korakih:

 1. Pojdite na www. gremonaelektriko.si
 2. Kliknite na zavihek v navigaciji REGISTRACIJA 
 3. Izberite »Registracija za uporabnike polnilnic«, ki odpre okno za regisracijo 
 4. Vpišite svoje podatke in potrdite vnos.
 5. Vaša registracija je uspešna, ko prejmete potrdilo na vpisan elektronski naslov. Če želite uporabljati RFID kartico, pišite na gremo.naelektriko@elektro-ljubljana.si

PRIPOROČILA ZA UPORABO POLNILNIC

 1. Aktivirajte (glej možnosti aktivacij) električno polnilnico in sledite navodilom na zaslonu.
 2. Priključite kabel v prosto vtičnico in počakajte nekaj trenutkov, da se na zaslonu izpiše sporočilo o začetku polnjenja.
 3. Prekinitev polnjenja izvedete z identifikacijo: 
  • z RFID kartico, ki jo približate čitalcu na polnilnici ali
  • z generiranjem SMS sporočila ali
  • prek aplikacije na pametnem telefonu.
 4. Ko se na zaslonu polnilnice izpiše sporočilo o zaključku, izvlecite kabel, skladno z navodili na zaslonu.

Obvestilo uporabnikom elektro polnilnic v Ljubljani

Uporabnike električnih polnilnic v Ljubljani obveščamo, da je brezplačno parkiranje vozil v času polnjenja na urejenih in označenih parkirnih prostorih možno največ do tri ure. V skladu z 12. členom Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana mora voznik vozila na električni pogon označiti čas prihoda na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.  Prekršek se lahko kaznuje z globo v višini 80,00 EUR.  Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana.